درباره ما

توان اندکی داریم و آرزوهایی بزرگ.
مدت‌هاست که آوای تغییر و روزآمد شدن موسیقی ایرانی از گوشه و کنار شنیده می‌شود اما هم‌واره در چند و چون‌ش پرسش‌ها بوده است. باور ما این است که همین ناهم‌سازی‌ها و در عین حال کوشیدن‌هاست که راهی باز می‌کند از این رو به نوبه‌ی خود قصد داریم تا کاری در حد توان انجام دهیم. ایده‌ی اصلی این است که پوییدن در این راه جز با هم‌یاری ترانه‌سرایان، آهنگ‌سازان و نوازندگان جوان ممکن نیست و اگر تغییری بتوان ایجاد کرد این تغییر باید بیرون از فضای مرسوم و چارچوب‌بندی شده‌ی موسیقی جاافتاده‌ای باشد که تهیه‌کنندگان موسیقی اصیل از آن پشتیبانی می‌کنند. بدیهی است که سرمایه هم‌واره به سمتی حرکت کند که امنیت بیشتری داشته باشد بنابراین تجربه‌های جدید و مخاطره‌آمیز را نادیده گرفته و پروژه‌های شناخته‌شده و کم‌خطرتر را برمی‌گزیند. نتیجه آن‌که قشر وسیعی از هنرآموختگان جوان و پرانگیزه از داشتن پشتوانه‌‌ای مطمئن برای اجرای ایده‌های نوی خود محروم می‌شوند.
برای ما فرصتی اندک به همت بلند دوست ارجمندم عمار کریم‌بیکی فراهم آمده تا از ایده‌ها و کارهایی پشتیبانی کنیم که طرحی نو در خود دارند و می‌توانند روحی تازه برای موسیقی ایرانی باشند گرچه دایره‌ی کارها هم‌واره محدود به این موسیقی خواهد ماند. در این راستا از ترانه‌سرایان و آهنگ‌سازان علاقه‌مند دعوت می‌کنیم تا کارهای خود را به ایمیل زیر ارسال کنند. بدیهی است تمامی حقوق اثر ارسال‌شده مربوط به فرستنده است تا زمانی که در صورت پذیرش با ایشان قرارداد بسته شود. کارهای ارسال شده در صورتی که پذیرفته نشوند برای حفظ مالکیت فرستنده از بانک اطلاعاتی ما حذف خواهند شد.