گالری موسیقی

سایه تنهایی

آلبوم سایه تنهایی، اولین اثر شاهد طباطبایی می باشد که آثاری از حسین منزوی، سهراب سپهری، فریدون مشیری، شهریار و سعدی را در دستگاه‌های دشتی، راست‌پنج‌گاه، همایون، ابوعطا، چهارگاه و بیات اصفهان اجرا کرده...

ادامه مطلب