آلبوم سایه تنهایی

هم اکنون آلبوم سایه تنهایی در کلیه فروشگاه های فرهنگی کشور در دسترس است.

همچنین شما می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی آهنگ سرا این آلبوم را تهیه فرمایید. 

سایه تنهایی