پرفروش ترین

آلبوم سایه تنهایی جزو پرفروش ترین آلبوم های آوای باربد در سال ۱۳۹۱